Utracono połączenie ze stroną, trwa wznawianie... (5)

Kliknij, aby spróbować wznowić teraz.

Wznowiono połączenie. :)

Łączenie... 1000 osóbonline

Regulamin 6obcy

Definicje

6obcy – strona internetowa lub aplikacja mobilna mająca formę czatu

Usługi – każda usługa dostarczana przez 6obcy

Administrator - osoba fizyczna dbająca o prawidłowe funkcjonowanie usług. Kontakt z administratorem dostępny jest przez e-mail: kontakt@6obcy.pl

Użytkownik - osoba pełnoletnia (lub w przypadku zgody opiekunów prawnych osoba niepełnoletnia) korzystająca z 6obcy.

Rozmowa – sytuacja którą rozpoczęło połączenie ze sobą dwóch Użytkowników przez 6obcy i w której następuje wymiana wiadomości między nimi do momentu podjęcia akcji jej zakończenia przez któregoś z nich.

Wiadomość z Rozmowy – treść o charakterze tekstowym, wysyłana podczas rozmowy do rozmówcy i przez niego odbierana i wyświetlana jako integralna część prowadzenia rozmowy.

Postanowienia ogólne

§1

Korzystanie z 6obcy jest bezpłatne oraz nie wymaga rejestracji.

§2

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane/wysyłane przez innych Użytkowników 6obcy.

§3

Użytkownik oświadcza, że ma wszystkie niezbędne prawa do umieszczanych/wysyłanych treści.

§4

Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do 6obcy osobom, które Administrator uzna we własnym przekonaniu iż nie wykazują się odpowiednią kulturą osobistą i działają na szkodę pozostałych użytkowników.

§5

Użytkownik akceptuje to, że w 6obcy archiwizowane są wszystkie jego Wiadomości z Rozmowy (w tym i dane osobowe jeśli zostały one przez Użytkownika zawarte w treści wiadomości z własnej woli), łącznie z adresem IP komputera z którego zostały wysłane, oraz to że wiadomości te poddawane są procesom moderacji, oraz mogą być cenzurowane – np. zasłanianie fragmentów treści wulgarnych. Procesy te są zautomatyzowane oraz mogą być wykonywane manualnie. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas informacji znaleźć można w naszych Zasadach dotyczących danych. Zawarte są tam także informacje na temat posiadanych przez naszych Użytkowników praw związanych z RODO (ang. GDPR).

§6

Użytkownik oświadcza, że nie będzie umieszczał/wysyłał, w ramach korzystania z Usług 6obcy, treści niezgodnych z polskim prawem i dobrymi obyczajami, a także z zasadami zaprezentowanymi poniżej w tym punkcie:


- Naruszenia prawa: Korzystając z Usług, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa polskiego. Wszelkie treści, działania lub zachowania przedstawiające, zachęcające, oferujące lub nakłaniające do nielegalnej działalności lub treści są zabronione. 6obcy zastrzega sobie prawo do zgłaszania takich naruszeń organom ścigania.


- Przemoc i groźby: Groźby użycia przemocy lub groźby skrzywdzenia innych są surowo zabronione. Obejmuje to groźby wyrządzenia krzywdy fizycznej innym, próby zastraszania innych, groźby terrorystyczne, groźby uzyskania lub ujawnienia danych osobowych lub prywatnych treści innych osób lub groźby mające na celu zmuszenie innego użytkownika do zaangażowania się w niepożądane lub nieodpowiednie zachowanie.


- Nieautoryzowane udostępnianie informacji prywatnych: Szanuj prywatność innych. Nie próbuj uzyskiwać ani udostępniać treści, które mogą ujawnić prywatne dane osobowe osób bez ich zgody.


- Podszywanie: Podszywanie się pod kogoś innego lub próba oszukania innych użytkowników na temat tego, kim jesteś (w tym poprzez podawanie fałszywych informacji) jest zabronione.


- Samookaleczenia: Zachowania lub treści gloryfikujące, zachęcające lub promujące samookaleczenie są zabronione.


- Nienawistne zachowania i nękanie: Zabronione są zachowania i treści, które atakują lub oczerniają innych na podstawie cech takich jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, status imigracyjny, niepełnosprawność lub pochodzenie narodowe. Zabronione jest wszelkiego rodzaju nękanie, w tym między innymi niepożądane zaloty i nagabywanie o charakterze seksualnym, złośliwe fałszywe zgłaszanie innych użytkowników oraz ataki osobiste.


- Nagość, pornografia oraz zachowania i treści o charakterze jednoznacznie seksualnym: Nagość, pornografia oraz zachowania i treści o charakterze jednoznacznie seksualnym są zabronione. Treści lub zachowania, które grożą lub promują przemoc seksualną lub wykorzystywanie seksualne, są surowo zabronione i mogą być zgłaszane organom ścigania.


- Zachowanie lub treści dotyczące nieletnich: Wszelkie zachowania lub treści, które w jakikolwiek sposób wykorzystują, seksualizują lub zagrażają bezpieczeństwu nieletnich, są surowo zabronione. 6obcy zastrzega sobie prawo do zgłaszania takich naruszeń organom ścigania.


- Okrucieństwo wobec zwierząt: Zachowania lub treści, które dotyczą lub promują krzywdę lub okrucieństwo wobec zwierząt, są zabronione.


- Obchodzenie zakazu: Wszelkie próby obejścia zakazu, zarówno tymczasowego, jak i stałego, są zabronione.

§7

Administracja zastrzega sobie prawo do wyświetlania treści reklamowych oraz informacyjnych Użytkownikom w trakcie przebiegu Rozmowy.

§8

Zabrania się Użytkownikowi 6obcy wysyłania/umieszczania treści reklamowych.

§9

Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania adresów internetowych IP Użytkowników podłączających się do serwerów 6obcy z aplikacji/stron/programów klienckich innych niż oficjalne. Treści z nieoficjalnych aplikacji/stron/programów klienckich mogą być zmienione, uszkodzone lub blokowane.

§10

Korzystając z aplikacji 6obcy na Facebooku wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach świadczenia Usługi możliwości udostępnienia zdjęcia profilowego z Twojego profilu Facebook podczas odbywanej rozmowy.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§12

Zabrania się kopiować oraz przepisywać tego Regulaminu na inne strony. Treści tu zawarte są objęte prawem autorskim.

Postanowienia końcowe

Osoby nieakceptujące postanowień tego regulaminu nie mogą korzystać z 6obcy.

Polityka Cookie

6obcy wykorzystuje technologię Cookie w celach analizy ruchu na stronie, a także świadczenia Usług takich jak możliwość wyłączenia/włączenia dźwięku przychodzącej wiadomości oraz w celu pamiętania podjętych uprzednio wyborów (np. wybór obszaru wyszukiwania rozmówców). Część z plików Cookie może być już zapisana w Twojej przeglądarce. Aby wyłączyć i/lub usunąć pliki Cookie należy to zrobić w używanej przeglądarce internetowej.

Zasady dotyczące danych

W niniejszych zasadach opisano informacje na temat danych, które przetwarzamy w celu dostarczenia usługi czat-ruletki 6obcy.

I. Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?

Aby móc dostarczać usługi w ramach portalu i aplikacji mobilnej 6obcy, musimy gromadzić informacje na temat Twojej aktywności - w tym informacje o charakterze danych osobowych zależnie od podjętych przez Ciebie akcji.

Wiadomości i inne treści, które dostarczasz lub które dostarczają inni użytkownicy.

Podczas korzystania z usługi rozpoczynania i odbywania anonimowych i prywatnych rozmów z innymi użytkownikami na 6obcy generujesz treści i informacje będące integralną częścią rozmowy z Twoim rozmówcą i będące integralną częścią wiadomości kierowanych do Twojego rozmówcy podczas rozmowy. Treści i informacje te są przechowywane i analizowane (w celach opisanych w tym dokumencie) przez nasze systemy i mogą zawierać dane osobowe głównie w sytuacji gdy uznasz, że chcesz te dane umieścić jako widoczną dla Twojego rozmówcy część Twojej wiadomości do rozmówcy kierowanej. Wyjątkiem jest tutaj adres internetowy IP, który magazynowany jest przez nasze systemy z woli podjęcia przez Ciebie rozmowy – każdorazowo w momencie rozpoczęcia takiej rozmowy.

Oprócz treści i informacji generowanych w ramach odbywanych anonimowych i prywatnych rozmów z innymi użytkownikami, gromadzić możemy także treści ogłoszeń dotyczących poszukiwań osób z przerwanych, z powodu czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych (awaria działania usługi), rozmów, które to ogłoszenia na Twoją prośbę publikujemy. Ogłoszenia te, tak samo jak prywatne rozmowy z innymi użytkownikami usługi, są anonimowe (publikacja ogłoszenia nie zawiera informacji o autorze). Jednakże, tak samo jak wspomniane rozmowy, ogłoszenia mogą zawierać dane osobowe w sytuacji, gdy podejmiesz taką decyzję zawierając je w treści ogłoszenia.

Gromadzimy i analizujemy także treści i informacje, dostarczane przez innych użytkowników naszych usług. Mogą się do tego zaliczać informacje na Twój temat, gdy inny użytkownik się nimi posłuży. W przypadku podejrzenia posługiwania się Twoimi danymi osobowymi bez Twojej zgody przez innych użytkowników naszej usługi, napisz do nas (informacje kontaktowe znajdują się poniżej), aby uzyskać pomoc w postępowaniu dochodzenia swoich praw.

Informacje o urządzeniach

Zgodnie z poniższym opisem gromadzimy informacje na temat komputerów, telefonów, telewizorów połączonych z Internetem oraz innych urządzeń połączonych z siecią, za pomocą których korzystasz z naszych usług. Do informacji tych zaliczają się:

 • Dane takie jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, rodzaj sprzętu, wersje oprogramowania oraz rodzaj i wersja przeglądarki.
 • Dane z plików cookie przechowywane na Twoim urządzeniu, w tym identyfikatory i ustawienia plików cookie. Dowiedz się więcej na temat tego, jak korzystamy z plików cookie w naszej Polityce Cookie.

II. Jak korzystamy z tych informacji?

Wykorzystujemy posiadane informacje w celach dostarczania, ulepszania oraz w celu dbania o bezpieczeństwo naszych usług.

Badania i rozwój

Wykorzystujemy posiadane informacje do tego, by rozwijać, testować i ulepszać nasze usługi, w tym by testować nowe funkcje i rozwiązania oraz by rozwiązywać związane z nimi problemy.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników i danych

Wykorzystujemy posiadane informacje do zwalczania niewłaściwych i nieetycznych zachowań niezgodnych z naszymi zasadami, do wykrywania spamu i zapobiegania mu. Procesy te wykonywane są przez nas w sposób zautomatyzowany oraz manualny. Posiadane informacje wykorzystujemy także do zapewniania bezpieczeństwa naszym użytkownikom. Na przykład wykorzystujemy posiadane dane do badania podejrzanej aktywności lub naruszenia naszego Regulaminu.

III. Jak udostępniamy te informacje?

Informacje na Twój temat udostępniamy innym osobom w następujący przypadkach:

Publikowanie ogłoszeń dotyczących poszukiwania rozmówcy

Gdy rozmowa którą prowadzisz w ramach naszych usług na portalu lub w aplikacji 6obcy ulegnie przerwaniu z powodu czynników zewnętrznych lub wewnętrznych (jak np. przerwane połączenie z internetem, awaria urządzenia, awaria działania usługi), możesz wnieść prośbę o opublikowanie ułożonego przez Ciebie ogłoszenia na temat poszukiwania swojego rozmówcy. Ogłoszenie te, jeśli zostanie przez nas zaakceptowane, zostanie opublikowane na stronie i aplikacji 6obcy oraz na naszych Fanpage’ach w portalu Facebook. Będzie ono wtedy do wglądu publicznego.

Możesz także odpowiedzieć na takie ogłoszenie za pośrednictwem kontaktu z nami. W tej sytuacji po otrzymaniu od Ciebie informacji do jakiego ogłoszenia kierujesz odpowiedź oraz treści tej odpowiedzi, treść odpowiedzi zostanie przez nas przekazana autorowi ogłoszenia. Odpowiedź zostanie przekazana z zachowaniem Twojej prywatności we wskazanym przez Ciebie zakresie na adres e-mail autora ogłoszenia lub na jego profil na portalu Facebook – w zależności z jakiego medium autor wystosował prośbę o publikację ogłoszenia.

Udostępnianie informacji partnerom zewnętrznym

Udostępniamy zgromadzone informacje organom ścigania lub w odpowiedzi na wnioski instytucji prawnych w sytuacjach opisanych poniżej.

IV. Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane?

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane, którymi dysponujemy, w sposób opisany powyżej:

 • w zakresie wymaganym do wypełniania Regulaminu usług 6obcy;
 • w zakresie wymaganym do zapewniania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
 • do zabezpieczenia podstawowych interesów i praw Twoich lub innych osób;
 • w stopniu wymaganym przez uzasadnione interesy naszej usługi, które dotyczą świadczenia innowacyjnej, bezpiecznej i korzystnej usługi na rzecz naszych użytkowników, o ile interesy te nie kolidują z Twoimi interesami bądź podstawowymi prawami i swobodami wymagającymi ochrony danych osobowych.

V. Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?

Możemy uzyskiwać dostęp do informacji na Twój temat, zachowywać je i udostępniać je organom regulacyjnym, organom ścigania i innym podmiotom w poniższych sytuacjach:

 • w odpowiedzi na wezwanie sądowe, w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że mamy taki obowiązek w świetle prawa. Możemy odpowiadać na wezwania i nakazy, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.
 • Gdy w dobrej wierze uznamy, że zachodzi konieczność: wykrycia oszustw, naruszenia naszego Regulaminu i innych działań szkodliwych lub niezgodnych z prawem, zapobiegania tego typu działaniom lub niwelowania ich skutków, ochrony nas (w tym naszych praw i własności), Ciebie i innych osób (m.in. w ramach dochodzeń) bądź zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Uzyskiwane przez nas informacje na Twój temat mogą być wyświetlane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń w sprawie naruszeń naszego Regulaminu, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom.

VI. W jaki sposób możesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy RODO (ang. GDPR)?

Na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo do usunięcia swoich danych. Szczegóły na temat tego prawa znajdują się poniżej. Przysługuje Ci ponadto prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania Twoich danych, w tym celu prosimy o kontakt z nami – szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

VII. Prawo do usunięcia swoich danych

Jeśli podczas rozmowy na 6obcy, której byłeś uczestnikiem, zawarte zostały dane osobowe z Twojej woli jako część wiadomości kierowanej przez Ciebie do Twojego rozmówcy – dane te zostały zarchiwizowane jako przebieg rozmowy w celach opisanych w niniejszym dokumencie. Przysługuje Ci prawo do usunięcia tych danych. W tym celu należy skontaktować się z nami (szczegóły kontaktowe poniżej) i w wiadomości zawrzeć informacje dotyczące tych danych osobowych takie jak:

 • Jakiego rodzaju są to dane osobowe.
 • Jak przedstawia się ich treść (treść która została przez Ciebie wysłana w rozmowie na 6obcy i która ma charakter danych osobowych)
 • W jakim dniu miała miejsce rozmowa (lub rozmowy) podczas której wysłane zostały przez Ciebie te dane (rok, miesiąc i tydzień/dzień).
 • Adres internetowy IP którym posługiwałeś/aś się podczas korzystania z 6obcy.
 • Charakterystyczne fragmenty z przeprowadzonej / przeprowadzonych rozmów. Mogą to być także fragmenty w formie screenshot’ów.

Jeśli nie posiadasz części z tych informacji, lokalizacja Twoich wiadomości które zawierały dane osobowe wciąż jest możliwa. Napisz do nas zawierając tyle ile pamiętasz, a my zrobimy wszystko co możliwe, aby Ci pomóc.

Jako że 6obcy jest usługą bez-rejestracyjną, tj. nie wymaga zakładania konta by w pełnić z niej korzystać, przed zlokalizowaniem i usunięciem danych osobowych, konieczna będzie weryfikacja ich własności. Na przykład jeśli daną osobową będzie numer GaduGadu, wystosujemy prośbę o kontakt z nami na platformie GaduGadu w celach weryfikacyjnych.

VIII. Jak kontaktować się z 6obcy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania?

Możesz uzyskać więcej informacji na temat zasad przetwarzania informacji i ich ochrony. W tym celu możesz się z nami skontaktować. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Administratorem 6obcy oraz Twoich danych przetwarzanych w ramach oferowanych usług jest osoba Kamil Krzyszczuk, z którą możesz skontaktować się drogą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@6obcy.pl. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia zażalenia do administracji 6obcy lub do lokalnych władz nadzorczych.

Wybierz województwo/obszar szukania rozmówcy:

Cała Polska(wybrano)

Poza Polską(wybrano)

Dolnośląskie(wybrano)

Kujawsko-pomorskie(wybrano)

Lubelskie(wybrano)

Lubuskie(wybrano)

Łódzkie(wybrano)

Małopolskie(wybrano)

Mazowieckie(wybrano)

Opolskie(wybrano)

Podkarpackie(wybrano)

Podlaskie(wybrano)

Pomorskie(wybrano)

Śląskie(wybrano)

Świętokrzyskie(wybrano)

Warmińsko-mazurskie(wybrano)

Wielkopolskie(wybrano)

Zachodniopomorskie(wybrano)